Modernizacja i budowa dróg

Budujemy drogi... PRD NOWOGARD SA wykonuje kompleksowe projekty infrastrukturalne na drogach krajowych, wojewódzkich, lokalnych (powiatowych/gminnych) jak i na rzecz inwestorów prywatnych.

Nasze portfolio:
  • budowa, kompleksowa modernizacja i utrzymanie dróg, ulic, chodników, poboczy, parkingów, ścieżek rowerowych, placów
  • pełen zakres robót sezonowych (letnich i zimowych) w tym prace z zakresu utrzymania dróg, remontów, odśnieżania i zwalczania śliskości.
  • instalowanie w ramach realizowanych inwestycji urządzeń bezpieczeństwa ruchu: znaki drogowe, oznakowanie poziome, światła drogowe.
  • wykonywanie i utrzymanie terenów zielonych w tym: systemów odwodnień, prac inżynieryjnych, robót ziemnych, stabilizacji etc.

Co nas wyróżnia?

Proces realizacji każdej inwestycji wykonywanej przez Spółkę obejmuje ciągły pomiar zagęszczenia masy mineralno-asfaltowej w trakcie jej rozkładania.
Umożliwia to zarówno specjalistyczny sprzęt do robót drogowych (rozkładarki/ walce) jak i zaawansowany technologicznie system sterowania cyfrowego monitorujący w sposób ciagły najważniejsze parametry wbudowywanej nawierzchni. Dzięki czemu sam proces budowy jest zoptymalizowany zarówno pod względem produkcyjnym, jak i ekonomicznym.

Sprawdź nas!


Kontakt
sekretariat@prdnowogard.pl
tel. 91 39 21 736
tel. kom. 668 431 312
START
Niniejsza witryna internetowa stosuje ciasteczka do dokonywania analiz. Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, to wychodzimy z założenia, że wyrażają Państwo zgodę na takie zastosowanie. Raz wyrażoną zgodę na zapisywanie ciasteczek można w każdej chwili cofnąć przez usunięcie ciasteczka. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego na podstawie tej zgody do czasu jej cofnięcia.