Modernizacja i budowa dróg

Budujemy drogi... PRD NOWOGARD SA wykonuje kompleksowe projekty infrastrukturalne na drogach krajowych, wojewódzkich, lokalnych (powiatowych/gminnych) jak i na rzecz inwestorów prywatnych.

Nasze portfolio:
  • budowa, kompleksowa modernizacja i utrzymanie dróg, ulic, chodników, poboczy, parkingów, ścieżek rowerowych, placów
  • pełen zakres robót sezonowych (letnich i zimowych) w tym prace z zakresu utrzymania dróg, remontów, odśnieżania i zwalczania śliskości.
  • instalowanie w ramach realizowanych inwestycji urządzeń bezpieczeństwa ruchu: znaki drogowe, oznakowanie poziome, światła drogowe.
  • wykonywanie i utrzymanie terenów zielonych w tym: systemów odwodnień, prac inżynieryjnych, robót ziemnych, stabilizacji etc.
Kontakt
sekretariat@prdnowogard.pl
tel. 91 39 21 736
tel. kom. 668 431 312

Kontakt


telefon: 91 39 21 736

fax: 91 39 20 546

PRD NOWOGARD SA
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard, Polska
357

Administratorem danych osobowych jest PRD Nowogard SA z siedzibą w Nowogardzie (72-200 przy ul. Górnej 2/1. (kontakt: tel. 91-39-21-736, rodo@prdnowogard.pl). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i litera f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r, dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówień (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.Klauzula informacyjna RODO PRD NOWOGARD SA
Klauzula informacyjna RODO dla akcjonariuszy PRD NOWOGARD SA