Modernizacja i budowa dróg

Budujemy drogi... PRD NOWOGARD SA wykonuje kompleksowe projekty infrastrukturalne na drogach krajowych, wojewódzkich, lokalnych (powiatowych/gminnych) jak i na rzecz inwestorów prywatnych.

Nasze portfolio:
  • budowa, kompleksowa modernizacja i utrzymanie dróg, ulic, chodników, poboczy, parkingów, ścieżek rowerowych, placów
  • pełen zakres robót sezonowych (letnich i zimowych) w tym prace z zakresu utrzymania dróg, remontów, odśnieżania i zwalczania śliskości.
  • projektowanie i instalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu ? znaki drogowe, oznakowanie poziome, światła drogowe.
  • projektowanie, wykonywanie i utrzymanie terenów zielonych w tym: systemów odwodnień, prac inżynieryjnych, robót ziemnych, stabilizacji etc.
Kontakt
sekretariat@prdnowogard.pl
tel. 91 39 21 736
fax 91 39 20 546

Kontakt


telefon: 91 39 21 736

fax: 91 39 20 546

PRD NOWOGARD SA
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard, Polska
fundusze eu

Od października 2010 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.