Laboratorium drogowe

Zapraszamy do współpracy w zakresie badań laboratoryjnych. Zakres świadczonych usług obejmuje badania w terenie jak i badania mieszanek, betonów oraz kruszyw.

Badania terenowe:
 • Badanie nośności podłoża płytą statyczną VSS
 • Badanie nośności podłoża płytą dynamiczną
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia metodą Proctora
 • odwierty próbek mieszanki mineralno-bitumicznej
Badania kruszyw, betonów oraz mas bitumicznych:
 • badanie kruszyw stabilizowanych cementem (gruntocementy, podsypki cementowo-piaskowe)
 • badanie betonów
 • badanie mieszanek mineralno-bitumicznych
 • badanie zawartości asfaltu i składu ziarnowego
 • badanie gęstości
 • badanie wolnej przestrzeni
 • badanie wskaźnika zagęszczenia wykonanej warstwy

Kontakt
Technolog Produkcji - Kamila Szymczak-Pitala
kszymczak@prdnowogard.pl
tel. 668 431 304

Kierownik Laboratorium Drogowego - Ilona Gawrysiak
igawrysiak@prdnowogard.pl
tel. 668 431 297

Kontakt


telefon: 91 39 21 736

fax: 91 39 20 546

PRD NOWOGARD SA
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard, Polska
fundusze eu

Od października 2010 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.