Laboratorium drogowe

Zapraszamy do współpracy w zakresie badań laboratoryjnych. Zakres świadczonych usług obejmuje badania w terenie jak i badania mieszanek, betonów oraz kruszyw.

Badania terenowe:
 • Badanie nośności podłoża płytą statyczną VSS
 • Badanie nośności podłoża płytą dynamiczną
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia metodą Proctora
 • odwierty próbek mieszanki mineralno-bitumicznej
Badania kruszyw, betonów oraz mas bitumicznych:
 • badanie kruszyw stabilizowanych cementem (gruntocementy, podsypki cementowo-piaskowe)
 • badanie betonów
 • badanie mieszanek mineralno-bitumicznych
 • badanie zawartości asfaltu i składu ziarnowego
 • badanie gęstości
 • badanie wolnej przestrzeni
 • badanie wskaźnika zagęszczenia wykonanej warstwy

Kontakt
Technolog Produkcji - Kamila Szymczak
kszymczak@prdnowogard.pl
tel. 668 431 304

Kierownik Laboratorium Drogowego - Ilona Gawrysiak
igawrysiak@prdnowogard.pl
tel. 668 431 297

Kontakt


telefon: 91 39 21 736

fax: 91 39 20 546

PRD NOWOGARD SA
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard, Polska
fundusze eu
Administratorem danych osobowych jest PRD Nowogard SA z siedzibą w Nowogardzie (72-200 przy ul. Górnej 2/1. (kontakt: tel. 91-39-21-736, rodo@prdnowogard.pl). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i litera f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r, dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówień (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.Klauzula informacyjna RODO PRD NOWOGARD SA
Klauzula informacyjna RODO dla akcjonariuszy PRD NOWOGARD SA