Laboratorium drogowe

Zapraszamy do współpracy w zakresie badań laboratoryjnych. Zakres świadczonych usług obejmuje badania w terenie jak i badania mieszanek, betonów oraz kruszyw.

Badania terenowe:
 • Badanie nośności podłoża płytą statyczną VSS
 • Badanie nośności podłoża płytą dynamiczną
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia metodą Proctora
 • odwierty próbek mieszanki mineralno-bitumicznej
Badania kruszyw, betonów oraz mas bitumicznych:
 • badanie kruszyw stabilizowanych cementem (gruntocementy, podsypki cementowo-piaskowe)
 • badanie betonów
 • badanie mieszanek mineralno-bitumicznych
 • badanie zawartości asfaltu i składu ziarnowego
 • badanie gęstości
 • badanie wolnej przestrzeni
 • badanie wskaźnika zagęszczenia wykonanej warstwy

Kontakt
Technolog Produkcji - Kamila Szymczak
kszymczak@prdnowogard.pl
tel. 668 431 304

Kierownik Laboratorium Drogowego - Ilona Gawrysiak
igawrysiak@prdnowogard.pl
tel. 668 431 297
START
Niniejsza witryna internetowa stosuje ciasteczka do dokonywania analiz. Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, to wychodzimy z założenia, że wyrażają Państwo zgodę na takie zastosowanie. Raz wyrażoną zgodę na zapisywanie ciasteczek można w każdej chwili cofnąć przez usunięcie ciasteczka. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego na podstawie tej zgody do czasu jej cofnięcia.