Bocznica kolejowa

PRD Nowogard SA zaprasza do współpracy w zakresie korzystania z bocznicy kolejowej:
  • usytuowanej w Nowogardzie na nieruchomości położonej w ciągu toru nr 26 stacji Nowogard i odgałęzionej od toru nr 2 zwrotnicą nr 3 w km 117,923 linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniów
  • o nawierzchni kolejowej typu S49/S42 na podkładach betonowych/drewnianych, na podsypce żwirowej
  • z placem przeładunkowym usytuowanym wzdłuż toru bocznicowego na szerokości od 11 do 15 m na długości 568,6 m
Dysponujemy świadectwem bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej.

Wszelkie czynności ładunkowe mogą być wykonywane przy pomocy samojezdnego sprzętu ładunkowego. Bocznica może obsługiwać załadunek / wyładunek towarów poza towarami niebezpiecznymi.

Cennik ustalany indywidualnie, w zależności od ilości i częstotliwości dostaw materiałów.

Osoba do kontaktu:
Wojciech Kusiak
tel. 668 431 310

Kontakt


telefon: 91 39 21 736

fax: 91 39 20 546

PRD NOWOGARD SA
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard, Polska
fundusze eu
Administratorem danych osobowych jest PRD Nowogard SA z siedzibą w Nowogardzie (72-200 przy ul. Górnej 2/1. (kontakt: tel. 91-39-21-736, rodo@prdnowogard.pl). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i litera f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r, dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówień (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.Klauzula informacyjna RODO PRD NOWOGARD SA
Klauzula informacyjna RODO dla akcjonariuszy PRD NOWOGARD SA