Realizujemy kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji mas mineralno-asfaltowych poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Spółce PRD NOWOGARD SA"

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R poprzez zakup środków trwałych niezbędnych do wprowadzenia innowacji produktowej i procesowej w Przedsiębiorstwie, w czasie realizacji i trwałości projektu. Realizacja celu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy, zmniejszenia wykorzystania surowców naturalnych w procesie produkcyjnym, zmniejszy obciążenie składowisk odpadów, co bezpośrednio przełoży się na efekt ekologiczny.

Planowane efekty: liczba nabytych środków trwałych - 4 szt., wzrost zatrudnienia - 1 etat, wprowadzenie innowacji produktowej - 2 szt., wprowadzenie innowacji procesowych - 1 szt., wprowadzenie innowacji nie technologicznych - 1 szt.

Wartość projektu: 2 760 840,03 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 010 063,41 PLN
357
START
Niniejsza witryna internetowa stosuje ciasteczka do dokonywania analiz. Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, to wychodzimy z założenia, że wyrażają Państwo zgodę na takie zastosowanie. Raz wyrażoną zgodę na zapisywanie ciasteczek można w każdej chwili cofnąć przez usunięcie ciasteczka. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego na podstawie tej zgody do czasu jej cofnięcia.