Realizujemy kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji mas mineralno-asfaltowych poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Spółce PRD NOWOGARD SA"

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R poprzez zakup środków trwałych niezbędnych do wprowadzenia innowacji produktowej i procesowej w Przedsiębiorstwie, w czasie realizacji i trwałości projektu. Realizacja celu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy, zmniejszenia wykorzystania surowców naturalnych w procesie produkcyjnym, zmniejszy obciążenie składowisk odpadów, co bezpośrednio przełoży się na efekt ekologiczny.

Planowane efekty: liczba nabytych środków trwałych - 4 szt., wzrost zatrudnienia - 1 etat, wprowadzenie innowacji produktowej - 2 szt., wprowadzenie innowacji procesowych - 1 szt., wprowadzenie innowacji nie technologicznych - 1 szt.

Wartość projektu: 2 760 840,03 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 010 063,41 PLN
357

Kontakt


telefon: 91 39 21 736

fax: 91 39 20 546

PRD NOWOGARD SA
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard, Polska
357

Administratorem danych osobowych jest PRD Nowogard SA z siedzibą w Nowogardzie (72-200 przy ul. Górnej 2/1. (kontakt: tel. 91-39-21-736, rodo@prdnowogard.pl). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i litera f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r, dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówień (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.Klauzula informacyjna RODO PRD NOWOGARD SA
Klauzula informacyjna RODO dla akcjonariuszy PRD NOWOGARD SA