Dostawa maszyn

Dnia 23.09.2020r. w związku z realizacją projektu w ramach Działania 1.5 "Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji" Spółka PRD Nowogard SA wzbogaciła się o maszyny zakupione w ramach projektu "Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji mas mineralno-asfaltowych poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Spółce PRD NOWOGARD SA".

Zakupione zostały:
  • rozkładarka gąsienicowa
  • dwa tandemowe walce wibracyjne
  • walec wibracyjny kombinowany

Projekt współfinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
357
IMG 20200923 101327v2
START
Niniejsza witryna internetowa stosuje ciasteczka do dokonywania analiz. Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, to wychodzimy z założenia, że wyrażają Państwo zgodę na takie zastosowanie. Raz wyrażoną zgodę na zapisywanie ciasteczek można w każdej chwili cofnąć przez usunięcie ciasteczka. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego na podstawie tej zgody do czasu jej cofnięcia.