Dotacja na kapitał obrotowy

"PRD NOWOGARD” SPÓŁKA AKCYJNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy PRD NOWOGARD SA”

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji gospodarczej.

Planowane efekty : finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb Spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały w skutek pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 337 558,44 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 337 558,44 PLN
START
Niniejsza witryna internetowa stosuje ciasteczka do dokonywania analiz. Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, to wychodzimy z założenia, że wyrażają Państwo zgodę na takie zastosowanie. Raz wyrażoną zgodę na zapisywanie ciasteczek można w każdej chwili cofnąć przez usunięcie ciasteczka. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego na podstawie tej zgody do czasu jej cofnięcia.