Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia są badania nad możliwościami wykorzystania materiałów odpadowych (destrukt) do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych z udziałem chemicznych środków pozyskanych ze źródeł odnawialnych.

Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze

W ramach zlecenia Zleceniodawca planuje przekazać do badań surowiec wyjściowy w postaci materiałów wsadowych tj. kruszywa, lepiszcze, wypełniacz, materiał bitumiczny pozyskany ze starych nawierzchni asfaltowych (destrukt), na których będzie prowadzony proces badawczy.

Załączniki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - o braku podstaw
Załącznik nr 3 - wykaz aparatury
Załącznik nr 4 - doświadczenie