Prace w Kostrzyńsko - Słubickiej SSE w Łobzie

Mimo zimy trwają prace na zadaniu pod nazwą:
"Budowa sieci sanitarnych, oświetlenia ulicznego i nawierzchni drogowej na terenie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łobzie".

W ramach inwestycji wykonane zostaną:
  • sieć kanalizacji deszczowej,
  • sieć kanalizacji sanitarnej,
  • sieć wodociągowa,
  • budowa dróg i chodników,
  • budowa oświetlenia ulicznego.
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji przewidywany jest na 31 sierpnia 2018 r.

d5e875cd-7172-4655-b003-5a05bfc34e00
91ff0aa4-f78a-4855-b97f-f11f05a72cb7
DSC 2359