800px-Flag of Europe.svg
800px-Flag of Europe.svg

Realizujemy unijny projekt badawczy

Nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie Projektu "Badania nad możliwościami wykorzystania materiałów odpadowych (destrukt) do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych z udziałem chemicznych środków pozyskanych ze źródeł odnawialnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 79.050,00 zł.
W powyższym zakresie współpracować będziemy z naukowcami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Do wykonania są prace badawcze polegające na sporządzeniu receptur na mieszanki mineralno-asfaltowe przy wykorzystaniu materiałów odpadowych m.in. destruktu.


fundusze eu