Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Dąbrowszczaków Choszcznie

Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno
m3m2