Realizujemy kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

bitmap
Nasza Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. " Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji mas mineralno-asfaltowych poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Spółce PRD NOWOGARD SA" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu rozpoczniemy wkrótce produkcję mas mineralno asfaltowych w oparciu o nowe receptury z udziałem destruktu asfaltowego.

357