Realizujemy unijny projekt badawczy

Nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie Projektu "Badania nad możliwościami wykorzystania materiałów odpadowych (destrukt) do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych z udziałem chemicznych środków pozyskanych ze źródeł odnawialnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 79.050,00 zł.
W powyższym zakresie współpracować będziemy z naukowcami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Do wykonania są prace badawcze polegające na sporządzeniu receptur na mieszanki mineralno-asfaltowe przy wykorzystaniu materiałów odpadowych m.in. destruktu.


fundusze eu

Kontakt


telefon: 91 39 21 736

fax: 91 39 20 546

PRD NOWOGARD SA
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard, Polska
fundusze eu

Od października 2010 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.